Politika privatnosti


Ko smo mi

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad, Žike Popovića 4, Novi Sad,
e-mail: office@nstrznica.co.rs, obrađuje vaše podatke o ličnosti.
Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti je Maja Sedlarević, Žike Popovića 4, Novi Sad, office@nstrznica.co.rs, +381 (0)21 48 08 555.


Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad prikuplja sledeće podatke o ličnosti:

E-mail adresa

Ime i prezime

Broj telefona

IP adresa


Svrha obrade i pravni osnov

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad koristi vaše podatke za sledeće svrhe:

Pružanje osnovnih usluga

Komunikacija sa korisnicima.

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad podatke o ličnosti obrađuje na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018 od 13. 11. 2018. godine).
Pristanak možete povući u svakom trenutku.


Korisnici podataka

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.


Zaštita podataka

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:

Antivirus zaštita

>

Sistem privilegija i rola

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad čuva vaše podatke tokom vremenskog perioda od 30 dana.


Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.


Transfer podataka o ličnosti van EU

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.


Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Javno komunalno preduzeće "Tržnica" Novi Sad ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.


Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti

Pristup vašim podacima o ličnosti

Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške

Brisanje vaših podataka o ličnosti

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju

Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge

U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Javnog komunalnog preduzeće "Tržnica" Novi Sad na sledeće načine:
Adresa: Žike Popovića 4, E-mail: office@nstrznica.co.rs, Telefon: +381 (0)21 48 08 555


Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na

office@poverenik.rs

ili telefonom na +381 11 3408 900.

Pijace

Kontakt


Adresa direkcije

21101 Novi Sad

Žike Popovića 4

Tel: +381 (0)21 48 08 555

Faks: +381 (0)21 48 08 560

E-mail: office@nstrznica.co.rs

E-mail: trznicans@gmail.com

Služba za komercijalne poslove

Tel: +381 (0)21 48 08 521

Tel: +381 (0)21 48 08 518

Radno vreme blagajne: svakog radnog dana od 7.00 do 14.00 časova

Služba za odnose sa javnošću

Tel: +381 (0)21 48 08 523

0800/111-125 (besplatan poziv)

Pišite nam

Za sva pitanja, primedbe, sugestije, napišite nam poruku. Odgovorićemo u najkraćem mogućem roku.